AVRUPA BİRLİĞİ KARAKTER EĞİTİMİ PROJESİ
   
  GENÇLİK DÖNEMİNDE KARAKTER EĞİTİMİ PROJESİ
  Karakter Anketi
 

Karakter Eğitimi
Ebeveyn Anketi

Lütfen bütün soruları cevaplayınız.
Eğer soruların cevaplarından emin değilseniz, sizin düşüncenize en yakın cevabı işaretleyiniz. 
 

  Karakter Eğitimi Ebeveyn Anketi Hiç katılmıyorum Katılmıyorum Yorum yok Katılıyorum Çok katılıyorum
1 Çocuğum zor durumlardan kurtulmak           
  için yalana başvurmaz.
2 Çocuğum evdeki kurallara uyar ve aile           
  üyelerinin haklarına saygılıdır.
3 Çocuğum merhametlidir. Başkaları zor          
  durumda kaldığında onlara yardım eder.
4 Çocuğum ödevleri zor olsa bile yapmak           
  için uğraşır.
5 Çocuğum insan ilişkilerinde açık ve           
  samimidir.
6 Çocuğum sözlerinde durur ve güvenilirdir.          
 
7 Çocuğum kibardır ve diğer insanları           
  saygıyla dinler.
8 Çocuğum çok itaatlidir.          
 
9 Çocuğum doğru yargılar ve hatalarından           
  ders alır.
10 Çocuğum planlıdır ve ödev ve görevlerini           
  dikkatli yapar.
11 Çocuğum bir hata yapıldığında kendini           
  veya başkalarını bağışlıyabilir.
12 Çocuğum naziktir ve umursayan bir           
  insandır.
13 Çocuğum yardımseverdir ve topluma           
  hizmet projelerinde yer almak ister.
14 Çocuğum özsaygısı olan bir kişidir.           
  Baskılara teslim olmaz.
15 Çocuğum cömerttir ve paylaşmak ister.          
   
16 Çocuğum başkalarıyla işbirliği yapabilir          
 
17 Çocuğum yeni fikirler üretebilir ve           
  problemleri çözmekten ve kararlar almaktan hoşlanır

Karakter Eğitimi 
4-6 Sınıflar Anketi
Lütfen bütün soruları cevaplayınız. 
Eğer soruların cevaplarından emin değilseniz, sizin düşüncenize en yakın cevabı işaretleyiniz. 
    Hiç katılmıyorum Katılmıyorum Yorum yok Katılıyorum Çok katılıyorum
1 Zorluklardan kurtulmak için yalan söylemem.          
   
2 Yapmamı beklenen şeyleri yaparım.          
   
3 Üzgün olan insanlara yardım etmeye çalışırım.          
   
4 Okul görevlerimi zor olsa bile yapmaya           
  çalışırım.
5 Kendim olmaya çalışırım.          
   
6 Birşeyi yapmaya söz verdiysem yaparım.          
   
7 Başkalarına saygı duyarım; fikirlerine katılma-          
  sam bile.
8 Öğretmenimi dikkatle dinlerim, böylece yeni           
  şeyler öğrenebilirim.
9 Hatalarımdan ders çıkarmaya çalışırım.          
   
10 Dikkatli çalışırım böylece işleri doğru yaparım.          
   
11 Hatalı davrandığım zaman özür dilerim.          
   
12 Arkadaşlarıma yardım ederim.          
   
13 Çevremdeki insanlara sık sık yardım ederim.          
   
14 Kendime saygım vardır.          
   
15 İnsanlar hakkında iyi şeyler söylerim          
   
16 Ortalığı dağıttığım zaman toplarım.          
   
17 Başkalrını anlamaya çalışırım.          
   
18 Bazı şeyleri tamamlayabilmek, başarabilmek            
  için çok çalışılması gerektiğini bilirim.
19 Okula zamanında gelmeye çalışırım          
   
20 Okulda büyüklerimi dinlerim ve kuralları takip           
  ederim.
21 Çevremde olup bitenleri takip ederim, böylece           
  yapmamı beklenen şeyleri öğrenirim.
22 Herhangi birşey hakkında emin değilsem           
  yardım isterim.
23 Başlamadan önce bana verilen işi anlamaya           
  çalışırım.
24 Eğer hata yaptıysam kendimi affedebilirim.          
   
25 Aileme ve arkadaşlarıma güzel şeyler söylerim.          
 
26 Kaldığım şehir ya da ilçe hakkında iyi bir vatan-          
  daş olmak için birçok şey öğrenmeye çalışırım.
27 Doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yaparım.          
 
28 Evde herkese yardım ederim.          
   
29 Farklı insanlarla ilgilenirim ve onlardan daha           
  fazla şey öğrenmekten zevk alırım.
30 Yeni fikirler düşünmeyi ve onları uygulamayı            
  severim.
31 Bazen doğruyu söylemek ve arkasında durmak          
  zordur.
32 Başkalarının haklarına karşı saygılıyım.          
   
33 Eğer birisi acı çekiyorsa yardım etmeye çalı-          
  şırım.
34 Herzaman bildiğim yolda gitmemem gerektiğini           
  bilirim.
35 Ne düşündüğümü insanlara söylerim, böylece          
  beni daha iyi anlayabilirler.
36 Herzaman paylaşırım.          
   
37 Kibarim ve insanlara iyi davranırım.          
 
38 Dikkatli dinlediğim zaman daha çok şey           
  öğrenirim.
39 Okuduğum ve duyduğum herşeye inanmam.          
 
40 Okul işlerimde ve ev ödevlerimde planlıyım.          
   
41 Problem çözümünde bir parça olmak affetmenin          
  ve anlamanın bir yoludur.
42 Birisinin problemi olduğunu gördüğüm zaman           
  ona yardım etmeye çalışırım.
43 Sınıf içerisinde yardımsever olmayı severim.          
 
44 Hiçkimse beni izlemediği zaman bile iyi           
  davranmaya çalışırım.
45 Kitaplarımı ve oyuncaklarımı başkalarıyla           
  paylaşırım.
46 Ülkemizdeki birçok şeyden memnunum.          
   
47 Problem çözmekten ve kararlar almaktan zevk           
  alırım.
Karakter Eğitimi 
7-12 Sınıflar Anketi
Lütfen bütün soruları cevaplayınız. 
Eğer soruların cevaplarından emin değilseniz, sizin düşüncenize en yakın cevabı işaretleyiniz. 
    Hiç katılmıyorum Katılmıyorum Yorum yok Katılıyorum Çok katılıyorum
1 Zor durumda kalsam bile sahte özürler bulmaktan           
  kaçınır doğruyu söylerim.
2 Benden bekleneni o an öyle hissetmesem bile           
  yaparım.
3 Zor durumda olan insanlara yardım etmeye           
  çalışırım.
4 Cesaretim kırılsa bile denemeye devam ederim.          
   
5 Gerçekte kimsem öyle olmaya çalışırım. Sahtelik-          
  ten kaçarım.
6 Söz verdiğim şeyi yaparım.          
   
7 Başkalarının fikirlerine katılmasam bile saygı           
  duymaya çalışırım.
8 Dünyada olup bitenleri öğrenmek için haberleri           
  seyrederim.
9 Olayların neden gerçekleştiğini anlamaya çalışırım,          
  böylece gelecekte daha iyi kararlar alabilirim.
10 Hata yapmamak için dikkatli çalışırım.          
   
11 Özürleri kabul ederim hata yaptığımda özür dilerim.          
   
12 Arkadaşlarıma ve tanıştığım insanlara yardım          
  etmeyi severim.
13 Başkalarının yararına olacak toplum hizmetlerinde           
  sık sık görev alırım.
14 Davranışlarım çok özsaygıya sahip olduğumu yansıtır.          
   
15 Zamanı ve parayı önemli aktiviteler için harcarım.          
   
16 Okula gidebiliyor olmaktan hoşlanırım.          
   
17 Günlük ev işlerini ve ödevleri çok zor gözükseler bile           
  yapabilirim.
18 Başkaları hakkındaki dedikoduları yaymaktan kaçınırım.          
   
19 Zayıf karar aldığım zaman herşeyi doğru yapmaya           
  çalışırım.
20 Kendimi karşımdaki insanın yerine koymaya çalışırım,          
  böylece onun neden bu şekilde davrandığını anlarım.
21 Bazı şeyleri başarıyla tamamlayabilmek için çok çalı-          
  şılması gerektiğini bilirim.
22 Davranışlarıma yön veren ideallerim ve değerlerim          
  vardır.
23 Randevularıma zamanında gitmeye çalışırım.          
 
24 İnsanları daha iyi anlamak için onların ne düşündüğü-          
  nü sorarım.
25 Çevremde olanları gözlemlemeye çalışırım, böylece          
  karşıma çıkan durumlara uygun davranışlar gösteririm.
26 Bilgi ve sebebe dayalı kararlar alırım.          
   
27 Başlamadan önce görevimi anlamaya çalışırım.          
 
28 Herzaman kendi değerlerime ulaşamayacağımın          
  ve gelecek sefere daha iyiyi yapacağımın farkındayım.
29 Benim için sonuçları kötü olacağını bildiğim olaylarda          
  kendime "hayır" diyebilmeyi öğreniyorum.
30 Evde yardım ederim ve ev işlerini paylaşırım.          
   
31 Farklı insanlarla ilgilenirim ve onlardan daha           
  fazla şey öğrenmekten zevk alırım.
32 Düzenli olarak kendime hedef belirlerim ve onlara           
  göre çalışırım.
33 Bazen doğruyu söylemek ve arkasında durmak          
  zordur.
34 Başkalarının haklarına karşı saygılıyım.          
   
35 Grup projelerinde görev alırım.          
   
36 Kibarım ve insanlara iyi davranırım.          
 
37 Dikkatli dinlediğim zaman daha çok şey öğrenirim.          
   
38 Okuduğum ve duyduğum herşeye inanmam.          
  Madalyonun diğer yüzünü araştırırım.
39 Okul işlerinde ve ev ödevlerinde planlıyım.          
   

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

 
  Bugün 1 ziyaretçi (2 klik) kişi burdaydı! KAMAN LİSESİ PROJE GRUBU  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
KAMAN LİSESİ