AVRUPA BİRLİĞİ KARAKTER EĞİTİMİ PROJESİ
   
  GENÇLİK DÖNEMİNDE KARAKTER EĞİTİMİ PROJESİ
  Proje Etkinlikleri
 

 “SABIR”

VELİ MEKTUBU

 

Değerli Velimiz,

 

Karakter Eğitimi Projemizde bu ayki konumuz SABIR. Başarı konusu ile çok yakından ilişkili bu konuyu Başarı ile bağlantılı olarak işleyeceğiz. 

SABIR Konusunu İşlerken…

Farklı Yaş ve Sınıf Düzeylerinde farklı birçok etkinlik yapacağız:

Konuya giriş etkinliğinde SABIR Kavramını tartışacağız, örneklerle tanımlayacağız,

SABIR ile ilişkili kavramları bulacağız, (Başarı, dayanıklılık, çalışkanlık, kararlılık, özgüven, tutarlılık, cesaret, umut, sebat, uyum vb.)

Küçük sınıflarda Tavşan ile Kaplumbağa Hikayesi üzerinde tartışacağız,

Bir tepsideki pirinçlerin içinden sabırla mercimekleri ayıracağız,

Uygulama etkinliklerinde SABIR davranışlarını örneklerle işleyeceğiz,  sloganlar oluşturacağız, yazılar yazacağız,

Başarılı ve sabırlı tanıdıklarımızla röportaj yapacağız,

“Ben Sabırlıyım!” çalışma kağıdını dolduracağız…                             

 

SABIR NE DEMEK !

 

Sabır; acıya, üzüntüye veya bir güçlüğe karşı direnme, katlanma, dayanma, tahammül etmedir. Zorluk, güçlük ve kötülüklere direnç gösterme, haksızlıklar karşısında kendini anlık tepkilerden korumaktır.

Elde edilemeyen şeyler için kendini kontrol altında tutmak, isteklerine hakim olmaktır. Acele etmeden, telaşlı davranmadan iş yapmaktır. Kararlı ve azimli olmak sebat etmektir.

her şeyin bir değişim halinde olduğu hayatımızda sıkıntılar, zorluklar karşısında isyan etmeden yolumuza devam etmektir.

Sabır iradenin zaferidir. Eninde sonunda meyve vereceğini bilerek kuru bir ağaca su vermektir. Çöl kuraklığına sudan umudunu kesmeden dayanmaktır. Acılar karşısında dik durmak, olumlu enerjini korumaya çalışmaktır.

 

Her söz için doğruluk,

her doğruluk için iş,

her iş için de

SABIR gerekir…

 

Çocuğunuzun Güçlüklere rağmen çaba sarf eden, kolay vazgeçmeyen, sabırlı insanlar olmalar için:

 

Çocuğunuzun kendi başına yerine getirebileceği sorumlulukları düzenli olarak kendisinin yapmasına izin ve fırsat verin.

Çocuğunuzun sizi dinlerken ve model alırken sabırlı davranması için onu sabırla dinleyin.

Yavaş veya hatalı yaptığı işlerde ‘sen bırak kendim yaparım daha iyi’ tavrını takınmayın.

Çocuklar arasındaki her tartışmaya müdahale etmeyin, sorunlarını kendileri çözmelerine fırsat verin.

Çocuğunuzun zevkle yaptığı bir işi sizin aceleniz olduğu veya sabredemediğiniz için yarım bırakmasını istemeyin.

İstediği bir şeyi yapmak veya almak için ondan zaman isteyin süreç içinde beklemede gösterdiği sabrı takdir edin.

Birlikte sabır gerektiren işler yapın, balığa gidin, yürüyüşe çıkın, kurabiye pişirin, bir el işi yapın, kitap okuyun …

 

 

KARAKTER EĞİTİMİ PROJESİ
2007- 2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
 
“SABIR“
3. SINIFLAR II. ETKİNLİK
“NELER OLURDU?”
 
Hedef:  Sabır davranışının toplumsal hayat içindeki yerini fark edebilme.
Davranışlar: Sabır davranışının yokluğunun sonuçlarını öngörme. Sabır davranışının toplumsal hayat içinde olumlu yönlerini fark etme.
Malzeme: Her öğrenci için “ Neler Olurdu? ” çalışma kağıdı.
 
SÜREÇ:
“Neler Olurdu? “ çalışma kağıdını öğrencilere dağıtın.
Herkesin sabretmesi gereken bir şeyler olduğu, sabretmediği zaman olumsuz sonuçlarla karşılaşabileceği hakkında konuşarak formu doldurmalarını isteyin.
Bütün öğrenciler çalışmalarını tamamladıktan sonra verilen cevaplar üzerinde konuşun. Sabırsız bir toplumun nasıl olabileceği, neler yaşayabileceği, oluşacak kaosun etkilerini tartışın.
 
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi
 

 

 
4. ve 5. Sınıfların Birinci Etkinlikleri      

 

KARAKTER EĞİTİMİ PROJESİ
2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
 
“ VATANDAŞLIK ”
Vatandaşlık Nedir?
Amaç: Öğrencilerin, vatandaşlığın tanımı ve iyi bir vatandaşın özellikleri
konusundaki farkındalığını arttırmak.
Materyal: Her grup için bir “ Bizce VATANDAŞLIK ! ”formu ve boya
kalemleri.
Süreç:
· Öğrencilere vatandaş kelimesinin onlara neleri hatırlattığı sorulur,
düşünmeleri istenir. Birkaç istekli öğrencinin fikirleri dinlenir.
Gerekirse düzeltmeler yapılır. Ve “vatandaş” kelimesinin tanımı
verilir. Kısa tanımıyla
Vatandaş; vatan toprakları üzerinde yaşayan
insan demektir. Vatandaşlık tanımı, kimliği, kültürü, topluma ve
toplumun kurallarına uyumu, kişinin sorumluluklarını yerine getirmesi
ile de genişletilebilir
, açıklaması yapılır.
· Öğrencilere iyi bir vatandaş olmak için nasıl düşünmemiz ve nasıl davranmamız
gerektiği sorulur, örnek verebilecekleri söylenir. Daha sonra onların
söyledikleri ile de birleştirilerek iyi vatandaşın özellikleri okunur ve her
bir madde öğretmen ile öğrenciler tarafından açıklanır, örneklendirilir.
İyi Bir Vatandaş Olmak İçin
· Okulunu, toplumunu ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye çalış.
· Çevrende olan olaylarda kendi sorumluluğunu üstlen.
· Toplum hizmetlerine katıl.
· Çevrenin korunmasına çalış.
· İyi bir komşu ol.
· İnsanlara nazik ve düşünceli davran.
· Evdeki, okuldaki ve toplumdaki kurallara uy.
-----------------
· Aşağıdaki özlü sözler birer öğrenciye okutulur. Açıklanır.
Özlü Sözler
Unutma, vatandaşlık; katılımcı olmayı gerektiren bir sosyal sorumluluktur !
Herkese yardım edemeyiz, ama her birimiz birine yardım edebiliriz …
Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür . K.Atatürk
“Gerektiğinde vatan için bir tek fert gibi yekpare azim ve karar ile çalışmasını bilen bir millet elbette büyük bir geleceğe layık ve aday olan bir millettir.”
K.Atatürk
“Gerektiğinde vatan için bir tek fert gibi yekpare azim ve karar ile çalışmasını bilen bir millet elbette büyük bir geleceğe layık ve aday olan bir millettir.”
K.Atatürk
“Bizim başka milletlerden hiç bir eksiğimiz yok. Cesuruz, Zekiyiz, Çalışkanız, Yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz.” K.Atatürk
“Gençler, siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile, insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli sembolü olacaksınız.” K.Atatürk
· Sınıf 5’er kişilik gruplara ayrılır.
· Daha sonra gruplara birer tane “ Bizce VATANDAŞLIK !” formu dağıtılır. Grup içinde tartışarak vatandaşlık kavramı ile ilişkili sloganlar üretmeleri istenir. Sloganları forma büyük ve renkli bir şekilde yazmaları istenir. Sloganlar grup sözcüleri tarafından sınıfa okunur.
· Formlar Rehberlik Servisine teslim edilir.

 
KARAKTER EĞİTİMİ PROJESİ
2007- 2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
 
“SABIR“
6.SINIFLAR II. ETKİNLİK
“ BEN SABIRLIYIM! ”
 
Amaç: Karşılaşılan durumlarla ilgili sabırlı davranma gereğini fark edebilme.
Davranışlar:
Sabırlı davranışlarının farkına varma.
Sabırsız davranışlarının farkına varma.
Sabırlı olmanın davranışlara etkisini söyleme.
Sabırla yaklaşılan durumlardaki olumlulukları görme.
Sabırlı davranışları tercih etme.
Malzeme: Her öğrenci için bir “Ben Sabırlıyım!” çalışma kağıdı.
 
SÜREÇ:
Çalışma kağıtlarını öğrencilere dağıtın.
Verilen durumlar için sabırlı bir kişinin nasıl davranacağını düşünmelerini isteyin. Düşüncelerini çalışma kağıdındaki davranışlar bölümüne yazmalarını isteyin.
Bütün öğrenciler çalışmayı tamamladıktan sonra verilen cevaplar üzerinde konuşun. Sabırlı olmanın davranışlar üzerindeki öneminden söz edin. Verilen durumlarda sabırlı olmayan davranışlar gösterildiğinde neler olabileceği hakkında tartışın.
 

KARAKTER EĞİTİMİ PROJESİ
2007- 2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
KASIM - ARALIK AYI KONUSU
“SABIR “
7. 8. SINIFLAR II. ETKİNLİK
“RÖPORTAJ “
Hedef: Sabrın başarıya etkisini kavrayabilme.
Davranışlar:
Sabır davranışının önemini söyleme.
Sabır davranışının başarıdaki yerini fark etme.
Süre: Her öğrenciye röportaj için 1 hafta süre verilir. (Röportajı okuldaki idareci ve öğretmenlerle yapmamaları işlerin aksamaması açısından belirtilmelidir.)
SÜREÇ:
Öğrencilere bu Karakter Eğitimi Etkinliğini işlemeden bir hafta önce hayatta başarılı olduğuna ve büyük ve önemli işler yaptığına inandıkları birisiyle röportaj yapacaklarını söyleyin. Bu kişinin; aileden , anne-babanın iş çevresinden, akrabalardan, dershaneden, komşulardan bir kişi olabileceğini belirtin.
Röportaj formu çalışma kağıdını dağıtarak görüşmelerinde bu formu kullanacaklarını belirtin.
Etkinlik günü her öğrenci yaptığı röportajı okusun ve sonra başarıya ulaşmada sabrın ve çalışmanın etkileri üzerinde tartışarak etkinliği sona erdirin.
 
KARAKTER EĞİTİMİ PROJESİ
2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
 
“ BAŞARI”
4.5.6.7.8.Sınıflar
I. ETKİNLİK
 
Amaç: Öğrencilerin başarI kavramı ile ilgili anketi yanıtlayarak, ardından yapılacak paylaşım ve başarı konusunun tanımı ile ilgili tartışmalar yoluyla başarı kavramı konusundaki farkındalıklarını arttırmak.
Süre: 40 Dakika
Materyal: Her öğrenci için bir anket formu.
 
SÜREÇ:
1- Öğrencilere; Karakter Eğitimi Projesinde bu yılın ilk konusu olan BAŞARI konusunun ilk etkinliğinin yapılacağı belirtilir.
2- Etkinliğin tümdengelim yöntemiyle hazırlandığı ve tanım ve tartışma bölümünün etkinliğin sonunda yer alacağı söylenir.
3- Her öğrenciye içtenlikle işaretlemesi için anketler dağıtılır. Ankete isim yazılmaz.
4- 7-8 dakikalık sürede, odaklanarak anketleri doldurmaları istenir. Bitiren bekler.
5- Anketler doldurulduktan sonra isteyen öğrencilerden işaretlemelerini ve anketin altına yazdığı yorumları sınıfla paylaşmaları istenir. Gönüllü çıkmazsa öğretmen 5-6 öğrencinin okumasını ister.
6- Paylaşım sonrasında öğrencilere; amacımızın BAŞARI kavramı hakkındaki farkındalığımızı arttırmak olduğu söylenir. Ve aşağıdaki sorularla süreç devam ettirilir. Sorular önce tüm sınıfa yöneltilir gönüllü öğrencilere söz verilir. Tüm öğrencilerin etkinliğe katılması sağlanmaya çalışılır çünkü etkinliğin amaçlarından biri tüm öğrencileri BAŞARI konusunda motive etmektir.
7- Başarı ile ilişkili kavramları belirlemek istiyoruz sizce bu kavramlar nelerdir? Öğrencilerin; Sorumluluk, İç disiplin, Hedef belirleme, Kararlılıkla hedefe yönelme, Odaklanabilme, Başarı yolunda başarısızlık riski alabilme, Planlı olabilme, Zamanı iyi yönetebilme becerileri ile başarı arasında bağlantıları kurmaları beklenir. Eksikler öğretmen tarafından tamamlanır.
8- Ve şimdi tüm bu bulguların ışığında başarının mükemmel bir tanımını yapmak istiyoruz sizce BAŞARI nedir? Sorusu yöneltilir. Yine öğrencilerin katılımı sağlanır ve sınıfça en beğenilen başarı tanımı, verilen A3 kağıdına Karakter Eğitimi Panosunda sergilenebilecek şekilde, sınıfın ve öğretmenin katkılarıyla, gönüllü birkaç öğrenci tarafından yazılır. Altına sınıf-şube yazılır.
9- Anketler ve sınıfın en beğendiği BaşarI tanımının yazılı olduğu A3 kağıdı Rehberlik Servisine teslim edilir.
 
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi
 
 
 
GAYRETLİ VE ÇALIŞKAN BİR İNSAN  MISINIZ?


Doğru
Yanlış
 
Her zaman elimden gelenin en iyisini   yapmaya; mükemmel işler yapmaya çalışırım.
 
 
 
İyi bir hedefe ulaşmak için uğraşırken   bazen başarısız olmayı da göze alabilirim.
 
 
 
Öz disiplinim vardır.
 
 
 
Hatalarımdan ve başarısızlıklarımdan çok şey öğrendiğimi düşünürüm.
 
 
 
Başarı konusunda uzun vadeli ve büyük   düşünürüm.
 
 
 
Amaçlar belirlerim ve uzun süre amaçlarıma odaklanırım.
 
 
 
Zor görünen işlerden asla hemen   vazgeçmem.
 
 
 
Bugünün işini yarına bırakmam.
 
 
 
 
Sanırım daha çalışkan ve gayretli olabilirim. Bazı konularda kendimi geliştirmeye ihtiyacım var.
Çünkü: …………………………………………………………………………………
 
……………………………………………………………………………………………
 
………………………………………………………………. ………………………….
 
..…………………………………………………………………………………………
 
……………………………………………………………………………………………
 
 
 

 

DAHA FAZLA BİLGİ VE DÖKÜMAN  İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ  DOSYAYI TIKLAYIN.........

http://uploaded.to/?id=65slpi

KARAKTER EĞİTİMİ PROJESİ
2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
 
“ BAŞARI”
2.3.SINIFLARI
I. ETKİNLİK
Amaç: Öğrencilerin başarI İle İlgİlİ kavramlar formu’ nu doldurarak, başarının hangi becerilerle ilgili olduğunu, düşünmelerini, anlamalarını, sınıfta bu konuda öğretmen rehberliğinde bir başarı tanımına ulaşmalarını sağlamak ve başarı kavramı konusundaki farkındalıklarını arttırmak.
Süre: 40 Dakika
Materyal: Her öğrenci için bir başarI İLE İLGİLİ KAVRAMLAR FORMU.
SÜREÇ:
1- Öğrencilere; Karakter Eğitimi Projesinin; öğrencilerin olumlu davranışlar ve beceriler kazanması için yapılan bir çalışma olduğu bilgisi verilir. Bu yılın ilk konusunun öğrencilerin yaşamında önemli bir konu olan BAŞARI konusu olduğu belirtilir. Ve şimdi bu konunun ilk çalışmasını yapacağız denilir.
2- Öğrencilere ARI resmi gösterilir ve bu böceğin konumuzla ilgili özelliği nedir sorusu sınıfa yöneltilir. ( Öğrencilerin ARI’nın çok çalışkan bu nedenle de BAŞARILI olduğu sonucuna varması için gerekirse ipuçları verilir, rehberlik edilir.)
3-Daha sonra başarı İLE İLGİLİ KAVRAMLAR formu öğrencilere dağıtılır. Dikkatli düşünerek ve odaklanarak, 5 dakika içinde, güzel bir yazıyla formu doldurmaları istenir.
4-Gönüllü öğrencilerden başlayarak, forma yazdıklarını sınıfla paylaşmaları istenir. 8-10 öğrencinin okuması sağlanır.
5- Öğrencilere “ Ve şimdi tüm bu bilgilerin ışığında başarının mükemmel bir tanımını yapmak istiyoruz, sizce BAŞARI nedir? Sorusu yöneltilir. Soruların daha önce söz alamayan öğrenciler tarafından yanıtlanmasına özen gösterilir. tüm öğrencilerin katılımı sağlanır ve öğretmenin yönlendirmesinde; sınıfça, formdaki beceri ve kavramları da içeren bir başarı tanımına ulaşılır.

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

 
  Bugün 2 ziyaretçi (5 klik) kişi burdaydı! KAMAN LİSESİ PROJE GRUBU  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
KAMAN LİSESİ